Kezdőlap > Aktualitások > HUNGAROPACK 2019 Magyar Csomagolási Verseny 🗓
AktualitásokEseményekPackinfoSzervezet

HUNGAROPACK 2019 Magyar Csomagolási Verseny 🗓

TÁJÉKOZTATÓ

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) 2019-ben 36. alkalommal hirdeti meg a Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti rendezvényként elismert HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt.
A nemzeti esemény célja
− a magyar csomagolóipar fejlődésének önzetlen segítése,
− fórum teremtése az új fejlesztésű csomagolóanyagok, csomagolóeszközök és csomagolási segédanyagok, valamint csomagolási megoldások hazai megismertetésének és elterjesztésének elősegítésére,
− a fejlesztésben közreműködők számára szakmai elismerés és megbecsülés kifejezése.
A verseny alkalmat nyújt a magyar csomagolóipar fejlettségének, felkészültségének nemzetközi szintű megmérettetésére is, miután a verseny szervesen kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség (WPO) WorldStar versenyéhez.

1. A verseny területe
A HUNGAROPACK 2019 két kategóriában kerül lebonyolításra:
I. Fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolás,
II. Szállítási csomagolás.
Mindkét kategóriában pályázni lehet a 2017. június 1. és 2019. május 17. között sorozatgyártási technológiával előállított, illetve rendszeres forgalomba bevezetett:
a) terméket tartalmazó kész csomagolással (beleértve a promóciós, az ajándék-, a bemutató- és a csoportcsomagolásokat is), annak forgalomba hozott formájában, tehát a szükséges jelölésekkel ellátva, továbbá
b) csomagolóanyaggal, amennyiben az közvetlenül felhasználható termékek burkolására, egységbefogására, díszítésére vagy a külső hatások elleni védelemre (pl. fóliák, fóliatársítások stb.),
c) csomagolóeszközzel (pl. doboz, zacskó, láda, palack stb.), amelyekből önállóan vagy szükség szerint
d) csomagolási segédanyaggal (párnázóanyagok, záróelemek, címkék, rakodólapok stb.) alakítható ki a csomagolás.
Egy kategórián belül azonos nevezési lapot kell használni a kész csomagolások, illetve a csomagolószerek nevezéséhez. Régi termék fenti időszakban megújított, továbbfejlesztett csomagolásával is lehet pályázni.

2. A jelentkezés és feltételei
A versenyen bármely Magyarországon bejegyzett cég vagy egyéni vállalkozó részt vehet, ha a nevezett csomagolást magyarországi üzemben (telephelyen) állította elő (a csomagolószer szükség szerint lehet külföldi eredetű).
Csomagolószerrel, tehát csomagolóanyaggal, -eszközzel vagy csomagolási segédanyaggal annak gyártója, kész csomagolással a csomagolást előállító (megvalósító) nevezhet. Tervező-fejlesztő vállalkozás a megvalósítóval együtt pályázhat.

Nevezni csak a nevezési űrlap online kitöltésével lehet. A nevezéshez kapcsolódó dokumentumokat csatolmányban lehet megküldeni, lehetőség szerint doc, xls, ppt, pdf, jpg vagy tiff formátumokban. Minden pályázathoz külön-külön, pontosan kitöltött online nevezési lapot kérünk kitölteni:
I. jelű nevezési lapot a fogyasztói, valamint gyűjtő-csomagolások (csomagolószerek),
II. jelű nevezési lapot a szállítási csomagolások (csomagolószerek) esetén.
Az online nevezés beérkezéséről a szervező CSAOSZ Titkárság visszaigazolást küld.
Nevezésenként 2 mintát, vagy 2 kész, terméket tartalmazó csomagolást kérünk küldeni. A csomagolóanyagok, -eszközök alkalmasságának megítélésénél a zsűri előnyben részesíti a terméket tartalmazó mintákat.
Kérjük az élelmiszerekkel közvetlenül érintkezésbe kerülő:
− műanyag csomagolóanyagok esetében a 10/2011/EK Rendelet IV. melléklete szerinti megfelelőségi nyilatkozat,
− kerámia, illetve regenerált cellulózfilm esetében a rájuk vonatkozó Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott megfelelőségi nyilatkozat,
− egyéb anyagból előállított csomagolás esetében a kioldódás-vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint az ebből végzett kockázatelemzés összefoglalásának megküldését.
Csomagolási segédanyagok esetében az alkalmazási módot legalább egy csomagolásmintával be kell mutatni.
A kész csomagolásoknál az esetlegesen romlandó tartalmat a “Nevezési lap”-on kérjük feltüntetni. Ebben az esetben a mintát a Szervezőtitkárral egyeztetett időpontban kérjük beküldeni.
Nagyméretű és tömegű szállítási csomagolás esetében mindenre kiterjedő műszaki dokumentáció, illetve fényképes pályázati anyag is elegendő, amelyet a nevezési űrlaphoz kérünk csatolni.

Nevezési díj tételenként 42.000 Ft+27% áfa, amelyet a nevezés beérkezését követően a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség számlája alapján kell megfizetni.
Egy termék azonos felépítésű, de eltérő adagnagyságú, vagy pl. ízesítésű csomagolásai termékcsaládként egy nevezési tételként pályázható.
Érvénytelen az a pályázat, ahol a nevezési díj befizetését elmulasztják, vagy az értékeléshez szükséges minták nem állnak rendelkezésre.
A nevezések beérkezési határideje: 2019. május 17.
A mintadarabokat a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség címére (1113 Budapest XI., Bartók Béla út 152. VI. 613. szoba) kérjük megküldeni.
A verseny szervezője a díjnyertes nevezésekről fotókat készít, amelyeket a verseny alapvető céljának megfelelően szakmai ismeretterjesztési és publikációs célokra használ fel.
A pályázó a nevezési lap és a nevezési díj befizetésével hozzájárul ahhoz, hogy a verseny szervezője a fotókat a saját vagy más szerkesztésében megjelenő kiadványokban – ideértve az internetes felületeket is –, területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználhatja.
A pályázó a nevezési lap és a nevezési díj befizetésével hozzájárul ahhoz, hogy a verseny szervezője a nevezési lapon feltüntetett adatokat kapcsolattartási célra nyilvántartásba vegye és a Versennyel kapcsolatos levelezést azok felhasználásával bonyolítsa.
A megadott adatok törlésére a versenyt követően nyílik lehetőség a torles@csaosz.hu címre küldött üzenettel.

3. Értékelés
A pályázatokat neves szakértőkből és a különdíjakat felajánló szervezetek képviselőiből álló Bírálóbizottság (zsűri) pontozással értékeli és ennek alapján ítéli oda a

valamennyi bírálati szempontra a legtöbb pontot kapott 4-6 nevezésnek a HUNGAROPACK 2019 díjat továbbá

a környezeti szempontból előremutató, a körforgásos gazdaság céljait leginkább megtestesítő megoldásért a HUNGAROPACK 2019 Fenntarthatósági

a legkülönlegesebb tervezői egyéni ötletet, alkotómunkát takaró megoldásnak a HUNGAROPACK 2019 Ipari Kreativitása

csomagolás figyelemfelkeltő, eladásösztönző funkcióját leginkább kifejező pályázatnak a HUNGAROPACK 2019 Marketing
a nyomdai előkészítési, nyomtatási, felületkezelési és továbbfeldolgozási szempontból kiemelkedő megoldásért HUNGAROPACK 2019 Print
az élelmiszerpazarlás, élelmiszerveszteség ellen újszerű és hatékony megoldást kínáló pályázatnak a HUNGAROPACK 2019 Save Food
díjakat, valamint a különdíjakat és az elismerő okleveleket.
A Bírálóbizottság a díjmegosztás jogát fenntartja.
Az elbírálás szempontjai:
 áruvédelmi hatékonyság,
 korszerűség,
 eredetiség, új ötlet,
 esztétikai érték, reklámhatás (I.) / megjelenés (II.),
 környezetvédelmi jellemzők, környezettudatos tervezés, újrahasznosíthatóság,
 fogyasztói követelmények (I.) / logisztikai (II.) követelmények.

A nyertesek honlapjukon, marketing anyagaikon és a csomagolásaikon az évszám megjelölésével feltüntethetik a verseny logoját.
A pályázók jogosultak arra, hogy a díjazott nevezésükkel a Csomagolási Világszövetség WORLDSTAR csomagolási világversenyén – az ott meghatározott feltételek szerint – részt vegyenek. A nevezéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket a díjnyertesek viselik.
A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére várhatóan 2019 októberében, a CSAOSZ által szervezett díjátadó keretében kerül sor.

A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel ad felvilágosítást Pelczer Ágnes szervezőtitkár, illetve Nagy Miklós főtitkár.
Cím: 1113 Budapest XI., Bartók Béla út 152. VI. emelet 613. szoba
Telefon: 06 1 210 0107
E-mail: csaosz@csaosz.hu,
Web: www.csaosz.hu
Budapest, 2019. január hó
Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség


Aktualitások Események Packinfo Szervezet