Kezdőlap > Aktualitások > PPDexpo 2019.04.09.-11. 🗓
AktualitásokEXPO

PPDexpo 2019.04.09.-11. 🗓

Tisztelt Partnerünk!

Üdvözöljük Önöket a PPDexpo, SignExpo szakkiállítás kiállítóinak körében, reméljük, részvételük hozzájárul üzleti sikereikhez.
Az alábbiakban megtalálhatja azokat az információkat, melyek segítséget nyújtanak a kiállításra való felkészülésükhöz.
Helyszín
Kiállítás: Budapesti Olimpiai Központ (volt SYMA Sport- és Rendezvényközpont) “A” csarnok
Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.
Megközelítés
Gépkocsi: Ifjúság útja 2., bejárat a Hotel Stadion és a Papp László Budapest Sportarénával szemben levő kapunál.
Metró: 2-es metró – Stadionok megálló
Autóbusz: 95-ös és 130-as busz – Stadionok, Ifjúság útja végállomás
Troli: 75, 77, 80-as troli – Stadionok megálló
Villamos: 1-es villamos – Stadionok megálló
Távolsági busz: Stadionok buszvégállomás
A helyszín GPS koordinátái: LAT: 47°30’02” LON: 19°06’06”
Pavilon nyitva tartás a kiállítók részére
Építés alatt: 2019. április 06-08. 07.00-23.00
Üzemelés alatt: 2019. április 09. 06.00-19.00
2019. április 10. 07.00-19.00
2019. április 11. 07.00-18.00
Bontás alatt: 2019. április 11. 18.00-24.00
2019. április 12. 07.00-23.00
Pavilon nyitva tartás
kiállítás látogatók részére
2019. április 09. 11.00-18.00
2019. április 10-11. 09.00-18.00
Napi belépő: 1.000,- Ft
Kedvezményes szakmai belépő előregisztráció esetén: díjmentes
Behajtás az építési és bontási időszakban
Gépjárművel, gyalogosan és árubeszállítás céljából a Budapest, 1146 Ifjúság útja 2. felől lehetséges.
A területen való közlekedéskor a KRESZ előírásai érvényesek!
Parkolás
Kiállítók részére kiállítói belépővel a BOK csarnok területén díjmentes. Figyelem: a csarnok körüli utcák fizetős parkolási övezetek!
Zene és műsor szolgáltatása
Minden esetben kérjük, a szervezők felé előzetesen jelezzék nyilvános zene, hangosított árubemutató vagy műsor tartását, és az
ARTISJUS Szerzői Jogvédő Hivatal felé (06-1-488-2600, info@artisjus.com) bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni
szíveskedjenek.
Kizárólagosságok a területen
Catering: Planet Sport Kft.- Havas Péter, planetsportkft@gmail.com, (06-30-815-7000)
Felelősségbiztosítás
Kiállító felel minden olyan kárért, amelyet ő vagy a részéről eljáró személyek Kiállításszervezőknek vagy harmadik személyeknek
okoznak, beleértve a kiállítás helyszínének épületében, annak berendezéseiben okozott károkat is. A Kiállítónak a kiállítás építési,
üzemelés és bontási időszakában a saját és alvállalkozójának tevékenységét illetően, a másnak okozott károkozására érvényes
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
Vagyonbiztosítás
A Kiállító számára ajánlott – a felelősségbiztosításon túl – a kiállított tárgyakra és az installációra biztosítást kötni. E biztosítás
elmulasztásából származó károk vagy veszteségek teljes egészében a Kiállítót terhelik. Kiállításszervező a kiállított termékek
KIÁLLÍTÓI INFORMÁCIÓK ÉS
ÁLTALÁNOS TECHNIKAI FELTÉTELEK
BOK (volt SYMA) csarnok, Budapest
2019. április 09-11.
www.ppdexpo.hu www.signexpo.hu
PPDexpo + SignExpo kiállítói információk és általános technikai feltételek 2019 oldal 2
EXPOSITOR Rendezvényszervező és Marketingtanácsadó Kft. │1163 Budapest, Rovás utca 28.
Tel: +36 70/633 52 72│e-mail: expositor@expositor.hu │www.expositor.hu
őrzéséért, biztonságos üzemeléséért, a harmadik személyek által a kiállított termékekben okozott károkért nem felelős, Kiállító
kizárólag saját felelősségére hagyja, tárolja a kiállított termékeket vagy egyéb vagyontárgyait a Bérelt kiállítási területen.
Őrzés
A csarnok nyitva tartási időn kívüli általános őrzését az üzemeltető biztosítja. A kiállítási csarnokokban az esti zárás és a reggeli
nyitás közötti időben őrszemélyzet nem tartózkodhat. A csarnok nyitva tartása alatt vagyontárgyaik őrzéséről a kiállítónak kell
gondoskodni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy igény esetén standjukra őrszemélyzetet tudunk biztosítani külön díjazás fejében.
Erről bővebb tájékoztatást a Szolgáltatás Megrendelőn találhat.
Vám, szállítmányozás, raktározás, árumozgatás
Igény esetén érdeklődni a HESZO Kft.-nél, cargo@heszo.hu mailcímen, vagy a 20/661-49-88 telefonon lehet.
Igényelhető szolgáltatások
A megrendelő lapon a következő szolgáltatások rendelhetők: ๏ áram és vízbekötés, ๏ internet és telefon szolgáltatások, ๏ reklám
zászlók, táblák, molinók függesztése, ๏ takarító, hostess és őrszemélyzet, ๏ standfelszerelés
Egyéni igényeikre vonatkozóan várjuk ajánlatkérésüket. (Kiss Zoltán +36-70-633-5272 zoltan.kiss@expositor.hu)
Standépítésre vonatkozó előírások
A kiállító a bérelt területet 2019. április 06. 07.00 órától, a standépítés kezdetétől 2019. április 12. 23 óráig, a standbontás végéig
használhatja. A bérbevett területet az eredeti állapotának megfelelően, kitakarítva kell a szervező rendelkezésére bocsátania. A
stand építési munkáit csak a szervező által jóváhagyott építészeti és villamos tervek alapján lehet megkezdeni. A szabálytalanul
vagy engedély nélkül felépített standokat a szervező a kiállító költségére és kockázatára lebonthatja.
A kiállítónak legalább 2,5 m magasságú határoló falat, vagy zárt szerkezeti elemet, berendezési tárgyat kell elhelyeznie
valamennyi standszomszédja felől. A stand szerkezeti elemei nem haladhatják meg a kiállítási terület vonalát. A standokat
egymástól elhatároló falakra, illetve azoktól 1 m távolságban a szomszéd felé eső oldalra feliratot elhelyezni nem szabad.
A 2,5 méter magasságot meghaladó, illetve emeletes stand építését jelezni kell a szervező felé, és arról az előírt tervezői
nyilatkozatokon kívül, statikai nyilatkozatot és a szomszédok beleegyező nyilatkozatát kell benyújtani.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az építés során a csarnokokban, olyan előkészületi munkát, melyek során méretre vágás,
gyalulás, csiszolás, lakkozás történik, valamint hegesztő berendezéseket, nyílt lángot és robbanómotoros gépet, szórópisztolyokat,
propán-bután gázt és szögbelövőket használni tilos.
A standépítés során a szőnyeg csak kétoldalú szőnyegragasztóval rögzíthető, mely alá Schenkert-t kell tenni. A standok bontása
során a kiállító által használt dekoráció és ragasztó eltávolításáról a Kiállító köteles gondoskodni.
Az építési időszak optimális kihasználása érdekében, valamint költségtakarékossági szempontok miatt javasoljuk a
standszőnyegezést a szervevőktől megrendelni szíveskedjenek . Kiss Zoltán +36-70-633-5272 zoltan.kiss@expositor.hu.
A csarnok burkolatát és falát – kártérítési felelősség mellett – befesteni, megfúrni, szögelni, feltörni tilos.
A kiállító és megbízott alvállalkozója köteles az építés és bontás során keletkezett hulladékokat elszállítani.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közműhálózatra való csatlakozást csak a csarnok szakemberei végezhetik el.
A kiállító – a standépítéssel megbízott alvállalkozójával együtt – felel a bérelt terület eredeti állapotában történő
visszaszolgáltatásáért.
Tervek engedélyeztetése
Standtípusok:
๏ egyszerű stand, mely nem haladja meg a 2,5 m magasságot, a stand anyaga előre gyártott kiállítási installáció (syma vagy
octanorm elemekből épül), nagysága az 50 m2-t nem haladja meg. Egyszerű stand kivitelezése esetén erről a kivitelezőtől
nyilatkozatot kérünk.
๏ egyedi stand, mely 2,5 m magasságot meghalad, vagy/és 50 m2 –nél nagyobb, a stand felépítményének anyaga nem előre
gyártott kiállítási elemekből (pl. syma vagy octanorm) épül. Egyedi stand kivitelezése esetén az alább felsorolt dokumentumok
szükségesek.
Engedélyezéshez szükséges dokumentumok, melyet a rendezvény építése előtt legkésőbb 1 héttel a szervezőkhöz 3 példányban
szükséges eljuttatni:
๏ Kivitelező adatai, ๏ Stand tervrajzok, ๏ Tervezői nyilatkozat, ๏ Elektromos terv ๏ Statikai terv ๏ Gyúlékonysági tanúsítvány
๏ Érintésvédelmi nyilatkozat
Jóváhagyott tervek alapján lehet építési munkát folytatni. Esztétikai okokból kérjük, hogy a látogatói forgalmat bonyolító utak
mellett hosszan futó falak ne kerüljenek építésre. Ha mégis ilyen lenne szükséges, akkor azokat színvonalas dekorációkkal lássák el a
közlekedők felőli oldalon is!
Felfüggesztés
A függesztés szerelési munkáit egyedi megrendelés alapján végezzük, melyet a Szolgáltatás Megrendelő lapon kérjük jelezni. A
csarnok adottságainak megfelelően bizonyos pontokból leengedett hitelesített acélhuzalokra a megrendelő az általa hozott
PPDexpo + SignExpo kiállítói információk és általános technikai feltételek 2019 oldal 3
EXPOSITOR Rendezvényszervező és Marketingtanácsadó Kft. │1163 Budapest, Rovás utca 28.
Tel: +36 70/633 52 72│e-mail: expositor@expositor.hu │www.expositor.hu
szerkezetet, elemet kötheti. A felkötési pontok 100 Kg-mal terhelhetők. A megrendeléshez partnereinknek az építés megkezdése
előtt 2 héttel függesztési kérelmet kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
๏ a kiállítás nevét, a kiállító nevét, a standszámot, ๏ a függeszteni kívánt tárgy leírását (anyagát, súlyát),
๏ a függesztési pontok számát. ๏ nyilatkozatot a függesztett tárgy stabilitásáról, ๏ méretezett műszaki rajzot (felülnézet,
oldalnézet)
Tekintettel munka- és balesetvédelmi előírásokra és szempontokra, ezentúl a keretek és szerkezetek rögzítését kizárólag
szabványos hitelesített drótkötelekkel engedélyezzük. A Szervező felkínálja a lehetőséget emelő motorok helyszíni bérlésére, de
természetesen a kivitelezők használhatnak saját vagy más partnertől bérelt motort is. Ha motorra tartanak igényt, azt az építési nap
megkezdése előtt másfél héttel jelezzék. A zászlók, molinók, könnyű vásznak rögzítését továbbiakban is az eddigi gyakorlat szerint
végzik a csarnok munkatársai, de ezeket a pontokat is a rendezvény szervezőitől kell megrendelni.
A felkötési pontok helyének kivitelezhetőségét a csarnok munkatársaival kell egyeztetni.
Az engedély nélkül való függesztést a szervező a kiállító költségére és veszélyére lebontathatja.
Standvilágítás
A kiállító a rendezvény időszaka alatt köteles távozás előtt gondoskodni a stand áramtalanításáról. Ennek elmulasztása esetén
biztonsági okokból az üzemeltető az elektromos rendszereket teljes egészében lekapcsolja, így az éjszakai áramellátást biztosító
szakaszok is lekapcsolásra kerülnek. A kiállító saját standján és az azonos szakaszra csatlakoztatott szomszédos kiállítók standján
keletkező esetleges károkért is, a lekapcsolást elmulasztó kiállítót terheli a felelősség. Éjszakai áramellátást igénylő készülékek (pl.
hűtő) részére külön áramkör kiépítése szükséges.
Munkavédelmi előírások
A kiállítónak, illetve a stand építőjének a kiállítás építésében résztvevő munkatársait munkavédelmi oktatásban kell részesítenie,
melyről kérjük egy példányban munkavédelmi jegyzőkönyvet küldeni szíveskedjenek.
Tűzvédelmi előírások
A csarnok területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos. A standok tűzvédelmi biztonságáról, a tervek engedélyeztetésénél
jelzett gyúlékonysági tanúsítvány szükséges.
A kiállítási csarnok adatai
Hasznos rendezvény alapterület: 8.000 m2 Belmagasság: 16,2 m / a lelátók alatt 5,7 m
Teherbejárat: 3 kapu, 3,9 x 4,2 m Terhelhetőség: max. 2 t csomópontonként
Elektromos áram: vételi lehetőség a tetőszerkezetről 7×7 m raszterben 3 x 32 A ill. 3 x 63 A, színpadcsatlakozás (tévéközvetítés és
koncert) 2 x 400 A, 2 ponton Vízvétel: nyomóvezeték a mennyezetről és vízelvezetés a padlóban 10 x 10 m raszterben
Padlófelület: simított beton
Kiállítói regisztráció
2019. április 06 és 08. 08.00-16.00 óráig, 2019. április 09-11. 08.00-18.00 óráig,
az EXPOSITOR Kft. irodájában, mely a BOK „A” csarnokában található.
A kiállítók területbérleti díjaik rendezése után itt vehetik át a kiállításra vonatkozó építési engedélyüket és a kiállítói belépőket. Az
építési és bontási időszakban a területen csak érvényes építési-bontási vagy kiállítói belépővel lehet tartózkodni.
Számlák rendezése
Területbérleti díjukról, és egységstand igényükről az építés megkezdéséig számlát állítunk ki.
Az építést csak a helydíj számla kiegyenlítése után lehet megkezdeni, ezért kérjük, hogy helydíj számlájukat a számlán feltüntetett
időpontig rendezzék. Amennyiben a helydíj végösszege nem érkezett meg az építési idő kezdetéig számlánkra, úgy kérjük, az
átutalásról bankszámla kivonatot, vagy terhelési értesítést irodánkba küldeni szíveskedjenek.
A helyszíni szolgáltatások számláját munkatársaink személyesen juttatják el az Önök standjára a kiállítás ideje alatt.
A rendezvényen igénybevett szolgáltatásokat tartalmazó számláikat a rendezvény zárásáig kérjük, készpénzzel irodánkban
10.00-18.00 óra között, vagy átutalással kiegyenlíteni szíveskedjenek.
Az átutalásról szóló fizetési igazolást, kérjük a szervezők irodájába e-mailben eljuttatni szíveskedjenek.
Kiállítói meghívók
Tájékoztatjuk tisztelt Kiállítóinkat, hogy a kiállítás széleskörű látogatottságának megteremtése érdekében kiállítóink részére
partnereiknek szóló, 2019. március folyamán e-mailben kiküldhető, ingyenes látogatói meghívót biztosítunk. A meghívás
érvényessége a kiállító kiküldött meghívó alapján történő előregisztráció. A kiállítás látogatói meghívó ingyenes, mind a kiállító,
mind a látogató számára.
Kiállítási Team telefonszámai
Davidovics Iván, kiállítási igazgató +36-70-703-9721
Kiss Zoltán, kereskedelmi igazgató +36-70-633-5272
Együttműködésüket előre is köszönjük! Tisztelettel: SZERVEZŐK

forrás


from to
Scheduled Aktualitások EXPO
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com