Legutóbbi hírek
Kezdőlap > Packinfo > HR > Hazánkban is elindult a középfokú csomagolószer gyártó szakmunkás és technikus képzés
HRPackinfoSzervezetVezér

Hazánkban is elindult a középfokú csomagolószer gyártó szakmunkás és technikus képzés

Középfokú Csomagolószer és Papírgyártó, feldolgozó szakemberképzés

A csomagolásról:

Ma a globális gazdaságban egy termék nagy távolságokat tesz meg, amíg a fogyasztóhoz kerül. Utazása során számtalan külső hatás (sós tengeri levegő, szélsőséges hőmérséklet, rázkódás stb.) érheti, éri. Ugyanakkor a termék is hat a környezetére, legyen ez természetes kipárolgás, oxidációs hajlam és még számtalan, a termék anyagából fakadó tulajdonságoktól függően. Ezek a hatások és körülmények jelentősen befolyásolják a termék minőségét, illetve annak megőrzési idejét. Elsősorban ezért van szükség termékvédelemre, csomagolásra.

Természetesen fontos a termék megjelenítése, a reá vonatkozó információk, az utazás és tárolás közben bekövetkező és a minőséget befolyásoló körülmények változásának jelzése is. Ezért a termékek szinte száz százaléka becsomagolva kerül piacra.

Ugyanakkor a termékkel érintkező csomagolás anyaga új problémákat vet fel. Milyen vegyianyagok oldódnak ki, a termék hatására? Milyen vegyianyagok migrálnak át a csomagolóanyagon, annak előállítása során használt ragasztóból, festékekből lakkokból? Hogyan hatnak ezek a becsomagolt termékre? Jelent e veszélyt annak minőségére, vagy esetleg a fogyasztó egészségére? Ma már az ezekre vonatkozó mennyiségi értékekre egyre szigorúbb szabályok vonatkoznak.

A termékfelelősségi törvény a fent említett kérdéssel kapcsolatos minden felelősséget a csomagolószer gyártójára hárít.

Az a tény, hogy minden termék a neki megfelelő egyedi csomagolást igényel, de figyelemmel kell lenni a fogyasztóvédelemre, fogyasztási kultúrára, a környezeti terhelésre, esztétikára, valamint a felhasználó műszaki-technológiai lehetőségére is, nem nélkülözheti a szakirányú tudást, de egyben a kreativitást és a jó ízlést sem.

A csomagolószer gyártó szakmát eddig a nyomdaipar uralta. Ugyanakkor a nyomdaipari szakma teljesen más szemlélettel, általában más anyagokkal és kiegészítő technológiákkal (pl. íves nyomtatás és termékfeldolgozás, kiadványszerkesztés, kötészet stb.) rendelkezik.

A nyomdász képzés ma nem tartalmazza azokat a tananyagokat, aminek elsajátítása olyan kompetenciákat eredményez, ami alkalmassá tenné az iskolából kikerülő szakembert, az említett csomagolószergyártói felelősségek felvállalására. Ezen a tényen az sem változtat, hogy a csomagolóanyag és eszközgyártásnak is egyik részművelete (de nem feltétele) a nyomtatás.

Éppen ezért szakmánkat nem csak a munkaerőhiány, hanem még inkább a képzett szakember hiánya is sújtja!

Ezen csak részben segít az, hogy felsőoktatási szinten csomagolástechnológiára is lehet szakosodni, mert ennek képzési centrumában -a csomagolószer gyártó szakma szempontjából szintén nagyon fontos, de nem elégséges-, médiatechnológia, így főleg design, formatervezés és nyomtatás áll.

Ezért volt szükség ágazatváltásra és azért van szükség olyan középfokú képzésre, melynek centrumában elsősorban a szakmára specializált és alkalmazott kémia, mikrobiológia, anyagtechnológia, IT és műszaki ismeretek állnak.

jelenleg ez az ágazat a VEGYIPAR.

A magyar csomagolószer gyártás szakmai múltja:

A magyar csomagolóanyagokat és eszközöket gyártó vállalkozások a kezdete a rendszerválltás idejére tehető. A szakterület választása kizárólag piac és jövedelmezőség volt, de szakismeret nélkül. Ma is sokan kizárólag saját tapasztalataik alapján, saját felelősségük ismerete nélkül, jószándékúan, de szinte laikusan gyártanak elsődleges csomagolószereket, mondva: – jó lesz ez mert mások is ebbe csomagolják termékeiket.

Sajnos ez ma már nem elégséges tudás! Természetesen ez nem vonatkozik multinacionális vállalatokra, akik saját külföldön tanult szakemberekkel és üzemi laboratóriumokkal rendelkeznek.

Ezért nagy eredmény, hogy sikerült ennek az új, szép és modern szakmának a középfokú képzését hazánkban is útjára indítani. A csomagolószer gyártó szakirány -mivel tartalmazhat a gyártott terméke papírt is-, most még a papírfeldolgozáshoz került új szakmairányként. Ezért a csomagolószer gyártás fogalma alá jelenleg elsősorban az úgynevezett hajlékonyfalú csomagolóanyagok előállítása tartozik (műanyag- és fémfóliák, valamint papírok szerkezetéből készült tekercses és konfekcionált termékek, címkék).

Milyen szemlélettel kell rendelkezni a csomagolószer gyártó szakembernek?

A szemlélet alapja a becsomagolandó termék és a fogyasztó igénye. Vagyis a MIT – MIÉRT – MIBE – HOGYAN – MIVEL kérdések megválaszolása. Ehhez meg kell ismerni a becsomagolandó termék tulajdonságait, a csomagolás műszaki-technológiai, valamint a termék szállítási, tárolási, piacra helyezési körülményeit. Meg kell tervezni az ár-érték arányban legkedvezőbb, de a termék elvárásainak is megfelelő elsődleges csomagolóanyag szerkezetét. Mindezen szempontokat harmonizálni kell a környezettudatos alap és segédanyagokkal, valamint a környezetbarát feldolgozási technológiák lehetőségeivel. Szemlélete nem kerülheti meg az újrahasznosítás kérdéseit sem. Át kell éreznie, hogy a mai szemét-világtenger nagyrésze a fogyasztói igényekre gyártott csomagolóanyagokból áll, melynek csökkentése a fogyasztói kultúra javításával még sok évtizedbe kerülhet. Ezért ennek a probléma megoldásnak is az egyik felelőse a tudásban felkészült, szemléletében helyes csomagolószer gyártó szakember.

A csomagolószer gyártó szakembernek ezt a szemléletét kel alátámasztani speciális alkalmazott élelmiszer- és fizikokémiai, mikrobiológiai, anyagtechnológiai, IT, gyártó és felhasználói műszakitechnológiai és egyéb ismeretekkel.

Csomagolószereket felhasználók részére szakmabemutatás:

 

Milyen irányokba lehet felsőfokú képzésre menni?

Óbudai Egyetem Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézete szak: Csomagolástechnológus szakmérnök. Elsősorban design és formatervezési irány.

BME Gépészmérnöki kar, Polimertechnika és gépészet irány.

Szent István Egyetem: élelmiszerkémiai irány.

 

Jövőkép, oktatásfejlesztés:

A csomagolószer gyártás oktatásának egyik legfontosabb területe, a fentebb leírt speciális szemléletnek a kialakítása, ami nem papír, műanyag, doboz, láda, tasak stb., tehát nem anyag és forma kérdése! Remélem, hogy ennek felismerése által a csomagolószer gyártás hamarosan önállóan oktatható szakmaként lesz kezelhető, amibe műszaki-technológiától és terméktől függetlenül kerül összefoglalásra minden, ami a csomagolandó termék igényét, a szükséges csomagoló anyagot és/vagy eszközt, valamint annak felhasználási technológiáját is magába foglalja, a körforgásos gazdaság szempontjainak legmesszebb menő figyelembevételével.

Az OMNIPACK Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter www.omnipack.hu keretén belül folyamatban van a szakma digitális oktatási eszközfejlesztő és tudásközpont kialakítása, ami részben felkészítő, részben tudásmegosztó feladatával véleményünk szerint jelentősen hozzájárulhat a szakma ismerté tételéhez és folyamatos tudásfejlesztéséhez.

Kiknek van és miért szüksége ilyen képzetségű szakemberre?

Minden olyan vállalkozásnak, ami valamilyen terméket csomagolva hoznak forgalomba, vagy akik csomagolóanyagokat és eszközöket gyártanak. Elsősorban azért, mert a megnövekedett elvárások és a vonatkozó nemzetközi szabályzások olyan feltételeket támasztanak a gyártó és felhasználó felé, aminek figyelmen kívül hagyása súlyos felelősségre vonással járhat.

Szakképzéshez

 

Új szakképzési rendszer:

Amint az már ismert, a szakemberek képzése a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közoktatási hatásköréből átkerült az ITM Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársághoz.

A szakképzés tartalmában és módszertanában is átalakul, alkalmazkodva a mai magyar és nemzetközi termelési viszonyokhoz és piaci versenyhez.

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/tudas-es-innovacio-menedzsmentert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tartalmaban-es-modszertanaban-is-atalakul-a-szakkepzes

 

A szakma alapadatai:

Az ágazat megnevezése:            Vegyipar ágazat

A szakma megnevezése:            Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus

A szakma azonosító száma:        4 0722 24 06

A szakma szakmairányai:            Papírgyártó és -feldolgozó; Csomagolószer-gyártó

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje:        4

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje:        4

Ágazati alapoktatás megnevezése:                                                        Vegyipar ágazati alapoktatás

Szakmunkás képzés:                    3 év

Technikus képzés:                         4 év

 

Középfokú képzés központja:

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Iskola és Gyakorlati Oktatási Bázis

OM azonosító: 203034

http://mailto:iskola@lorantffy.hu/

2020/21-es tanévben csak felnőttképzés keretében, 2021/22 tanévtől nappali középiskolás tagozaton is.

Szakmunkás: hároméves képzés

Technikus: négyéves képzés

Általános szakmai követelménye, szakmairányok szerint

Csomagolószer gyártó szakmunkás szakmairány:

A csomagolóanyagok előállításának műszaki-technológiai területén dolgozik. Munkáját a területi vezető irányítása mellett végzi. Ismeri az alap és segédanyagokat, anyagszerkezeteket, valamint a kimeneti késztermékek típusait. Képes a színek kikeverésére és ismeri a tekercses nyomda és egyéb feldolgozási technológiát. Ismeri és alkalmazni tudja a steril, vagy csökkentett csíraszámú üzemmód szabályait. Képes az anyagok és késztermékek minőségmegőrző, valamint a hulladékok, vegyszerek szakszerű kezelésére, tárolására. A technológia soron részfolyamatok beállítását és kezelését végzi. Felismeri és korrigálja a hibákat. Elvégzi a folyamatra vonatkozó nyilvántartást és elszámolást. Egy kiválasztott technológiát gépmester szinten, más technológiákat másodember szinten kezel. Elkötelezett a minőségi és hatékony munkavégzés mellett. Képes a folyamatközi minőségellenőrzésre, valamint annak dokumentálására. Ismeri és alkalmazza az anyagmozgatás szabályait. Digitális és számítástechnikai eszközöket használ.

Csomagolószer gyártó technikus szakmairány:

A csomagolóanyagok tervezésén és előállításának műszaki-technológiai területén dolgozik. Ismeri a vonatkozó rendeleteket és szabványokat, így képes felmérni a csomagolandó termék, csomagolásával szemben támasztott igényeit. Az így felmért kémiai, biológiai és fizikai hatásoknak, valamint az elvárt alkalmazástechnikai feltételeknek megfelelően, kiválasztja a csomagoló anyag, vagy eszköz típusát és összetételét. Műszaki tervet készít és kiszámítja az anyagszükségletet, megtervezi a technológiai sort és azt a gépidőkre, minőségbiztosításra, hulladékgazdálkodásra figyelemmel folyamatában üzemelteti. Felismeri és korrigálja a hibákat. Elvégzi a folyamatra vonatkozó nyilvántartást és elszámolást. Képes a színek kikeverésére. Egy kiválasztott technológiát gépmester szinten, más technológiákat másodember szinten kezel. Középfokú számítógépes ismeretekkel, excell tábla kezeléssel, angol, vagy német nyelvtudással rendelkezik. Vegyszer-, nyomástartóedény-, emelőgépkezelői jogosítvánnyal rendelkezik. készség szinten ismeri a csomagolóanyag /eszköz felhasználási technológiákat, gépeket.

Kisebb munkacsoportok irányít.

A papírgyártó és -feldolgozó szakmunkás szakmairány:

végzettségű szakember a papíripari alapanyaggyártó-, a papírgyártó- és a papírfeldolgozó területen a területi vezető irányítása mellett végzi munkáját. Környezetbarát termelőberendezések üzemeltetésével félkész vagy kész papírterméket gyárt, kiemelten higiéniai papírterméket, hullámkartont. A munkabiztonsági és gyártási előírások alapján beállítja és üzemelteti a papíripari termelő- és feldolgozógépeket. Az operáció támogatásához kapcsolódó javaslatot fogalmaz meg, eltéréskor beavatkozik a folyamatba. Pontforrásokhoz, energiatermelő egységekhez, tartályokhoz, vízkezeléshez kapcsolódóan technológiákat kezel. Emelőgépekkel anyagot és terméket mozgat. Termeléshez kapcsolódó anyagokat, vegyszereket szakszerűen kezel. Szelektálja a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. Papír- és feldolgozóipari termékminőség-ellenőrző vizsgálatokat végez. Elkötelezett a minőségi és hatékony munkavégzés mellett. Digitális és számítástechnikai eszközöket használ. Munkáját csapatszellemben végzi, a kapott információkat munkatársaival megosztja.

A papírgyártó és -feldolgozó technikus szakmairány:

A Technikus végzettségű szakember a papíripari alapanyaggyártó-, a papírgyártó- és a papírfeldolgozó területen önállóan, vagy területi vezető irányítása mellett erős koncentrációval Technikusi tevékenységet folytat. Környezetbarát termelőberendezések üzemeltetésével félkész vagy kész papírterméket gyárt, kiemelten higiéniai papírterméket, hullámkartont. A munkabiztonsági és gyártási előírások alapján beállítja, üzemelteti, ellenőrizi, optimalizálja a papíripari termelő- és feldolgozógépeket, az operáció támogatásához kapcsolódó önálló javaslatot fogalmaz meg. Gyártási, technológiai receptúrákat határoz meg, standardizál, eltéréskor beavatkozik a folyamatba. Pontforrásokhoz, energiatermelő egységekhez, tartályokhoz, vízkezeléshez kapcsolódóan technológiákat kezel, ellenőrzéseket végez. Emelőgépekkel az anyagot és terméket mozgat. Termeléshez kapcsolódó direkt és indirekt anyagokat, vegyszereket szakszerűen kezeli. Szelektálja a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. Papír- és feldolgozó ipari termékek minőség-ellenőrző vizsgálatát, a termelést jellemző számításokat végez. Auditokon támogatást nyújt.  Elkötelezett a minőségi és hatékony munkavégzés mellet, munkáját a folyamatos fejlődés és fejlesztés mentén végzi. Digitális, számítástechnikai eszközöket használ, folyamatszabályozási és vállalatirányítási modulokat alkalmaz.

 

Általános vegyipari alapozó tartalma:

Előkészíti a vizsgálatokhoz, méréshez szükséges vegyszereket, anyagokat és eszközöket, az eszközök tisztítását szakszerűen végzi. Egyszerű laboratóriumi és tanműhelyi eszközöket használ, berendezéseket üzemeltet. Alapvető laboratóriumi műveleteket (ülepítés, szűrés, desztilláció, adszorpció, kristályosítás) leírás alapján végrehajt. A tömeggel, térfogattal, hőmérséklettel, sűrűséggel, viszkozitással, nedvességtartalommal kapcsolatos méréseket, alapvető számításokat és mértékegység átváltásokat végez. Műszaki ábrákat értelmez, vegyipari mérésekhez és szerelésekhez eszközöket kiválaszt, egyszerű ipari szerelvényeket (csap, szelep, tolózár) kezel, képes az önellenőrzésre. Munkája során a vegyiparra vonatkozó minőségbiztosítási, higiénés, munka-, tűz-, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szabályokat alkalmazza. Megfigyeléseit, eredményeit értelmezi, digitális ismereteit felhasználva azokat jegyzőkönyvben dokumentálja.

 

forrás: omnipack.hu 2020.05.07

 

PACKRADAR-XPO csomagolástechnikai kiállítás - Jelentkezés